A A A K K K
для людей з порушеннями зору
1
3

Основне про ЗНО

Основне про ЗНО

 

Загальна інформація про зовнішнє незалежне оцінювання

Зовнішнє оцінювання проводиться з метою забезпечення прав осіб на рівний доступ до вищої освіти та оцінювання відповідності результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, державним вимогам.

Участь у зовнішньому оцінюванні може взяти особа, яка має повну загальну середню освіту або здобуде її в поточному навчальному році та зареєструвалася відповідно до встановлених вимог.

Зовнішнє оцінювання проводиться щороку з використанням технологій педагогічного тестування. Завдання сертифікаційних робіт укладаються Українським центром відповідно до програм зовнішнього оцінювання з певних навчальних предметів.

Строки організації та проведення зовнішнього оцінювання, перелік навчальних предметів, з яких проводиться зовнішнє оцінювання, та мов національних меншин, якими здійснюється переклад текстів, визначаються наказами Міністерства освіти і науки України.

Учасникам зовнішнього оцінювання створюються рівні умови шляхом стандартизації процедур проведення зовнішнього оцінювання.

Для учасників з особливими освітніми потребами в пунктах зовнішнього оцінювання створюються особливі (спеціальні) умови для проходження оцінювання.

Результатом зовнішнього оцінювання є кількісна оцінка рівня навчальних досягнень учасника зовнішнього оцінювання.

Результати зовнішнього оцінювання використовуються:

  • для визначення конкурсного бала під час відбору осіб, які вступають на навчання до закладів вищої освіти для отримання ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної освіти;
  • як оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти;
  • для визначення стану функціонування системи загальної середньої освіти та прогнозування її подальшого розвитку.

Результати з певного навчального предмета визначаються за:

  • рейтинговою шкалою 100-200 балів – для усіх учасників, які подолали поріг «склав / не склав»
  • критеріальною шкалою 1-12 балів – для учасників з числа випускників системи середньої освіти поточного навчального року, які обрали цей навчальний предмет для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього оцінювання.

Визначення тестового бала здійснюється на основі схем нарахування балів за виконання завдань сертифікаційної роботи, розроблених Українським центром для відповідного предмета, та схем оцінювання завдань відкритою форми з розгорнутою відповіддю.

Рішення про встановлення порога «склав / не склав» ухвалює експертна комісія з визначення рейтингової оцінки. З урахуванням установленого порога «склав / не склав» здійснюється генерування таблиці за шкалою 100-200 балів.

Таблиці за шкалою 1-12 балів розробляються та ухвалюються експертною комісією з визначення оцінки рівня навчальних досягнень.

Офіційне оголошення результатів зовнішнього оцінювання здійснюється шляхом їх розміщення на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання:

  • з української мови і літератури, математики, історії України, англійської, іспанської, німецької, французької мов – не пізніше ніж через 25 календарних днів після проведення зовнішнього оцінювання із зазначених предметів;
  • з інших предметів – не пізніше ніж через 14 календарних днів.

Результати зовнішнього оцінювання у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100-200 балів передаються Українським центром до відповідного реєстру в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.05.2021

м. Київ

N 498

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 травня 2021 р. за N 682/36304

Деякі питання проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

Відповідно до частини восьмої статті 12 Закону України "Про освіту"частини першої статті 45 Закону України "Про вищу освіту"частини першої статті 20частини четвертої статті 43 Закону України "Про фахову передвищу освіту"частин другоїп'ятої статті 17частин першоїшостоїсьомої статті 47 Закону України "Про повну загальну середню освіту", Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1095 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року N 533), пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630, Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року N 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за N 118/29986,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік навчальних предметів, із яких у 2022 році проводиться зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (далі - Перелік), що додається.

2. Установити, що у 2022 році:

1) зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (далі - зовнішнє оцінювання), проводитиметься з 23 травня до 15 липня;

2) учасник зовнішнього оцінювання має право пройти зовнішнє оцінювання:

за рахунок коштів державного бюджету не більш як із п'яти навчальних предметів із Переліку (пункти 1 або 2, 3 або 4, 5 - 13 - для здобувачів освіти, які у 2022 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти та мають проходити державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання (далздобувачі освіти); пункти 1 або 2, 4 - 13 - для інших осіб);

за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб у встановленому законодавством порядку додатково, понад встановлену абзацом другим цього пункту кількість навчальних предметів (пункти 5 - 13 Переліку);

3) здобувач освіти може вибрати для проходження зовнішнього оцінювання математику, за умови якщо він вивчав цей навчальний предмет на профільному рівні і потребує встановлення результату зовнішнього оцінювання з нього за критеріальною шкалою 1 - 12 балів (оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти (далі - атестація)) та/або потребує встановлення з нього результату зовнішнього оцінювання за рейтинговою шкалою 100 - 200 балів, який використовується під час конкурсного відбору для вступу до закладів вищої та фахової передвищої освіти (далі - результат за шкалою 100 - 200 балів), про що має зазначити під час реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні;

4) завдання сертифікаційних робіт з української мови, математики (завдання рівня стандарту) мають відповідати рівню стандарту;

5) сертифікаційна робота з:

української мови і літератури має містити всі завдання сертифікаційної роботи з української мови (далі - субтест "Атестаційні завдання з української мови");

математики має містити всі завдання сертифікаційної роботи з математики (завдання рівня стандарту) (далі - субтест "Атестаційні завдання з математики");

історії України має містити окремий блок завдань з історії України за період 1914 рік - початок XXI століття (далі - субтест "Атестаційні завдання з історії України");

іноземної мови (англійської, іспанської, німецької, французької) має містити блок завдань рівня стандарту (далі - субтести "Атестаційні завдання з англійської мови", "Атестаційні завдання з іспанської мови", "Атестаційні завдання з німецької мови", "Атестаційні завдання з французької мови" відповідно).

3. Установлювати за підсумками проходження у 2022 році зовнішнього оцінювання здобувачам освіти, студентам закладів фахової передвищої освіти, які скористалися правом повторного проходження атестації у формі зовнішнього оцінювання, результати за критеріальною шкалою 1 - 12 балів (з урахуванням даних, зазначених в їхніх реєстраційних картках під час реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні), які зараховуються як оцінки за атестацію, з:

1) української мови - за підсумками виконання сертифікаційної роботи з української мови або завдань субтесту "Атестаційні завдання з української мови";

2) математики - за підсумками виконання сертифікаційної роботи з:

математики (завдання рівня стандарту) або завдань субтесту "Атестаційні завдання з математики" (для здобувачів освіти, які вивчали математику на рівні стандарту);

математики (для здобувачів освіти, які вивчали математику на профільному рівні);

3) іноземної мови (англійської, іспанської, німецької, французької) - за підсумками виконання:

субтестів "Атестаційні завдання з англійської мови", "Атестаційні завдання з іспанської мови", "Атестаційні завдання з німецької мови", "Атестаційні завдання з французької мови" відповідно (для здобувачів освіти, які вивчали відповідну іноземну мову на рівні стандарту);

сертифікаційної роботи з іноземної мови (англійської, іспанської, німецької, французької) (для здобувачів освіти, які вивчали відповідну іноземну мову на профільному рівні);

4) історії України - за підсумками виконання субтесту "Атестаційні завдання з історії України";

біології, географії, фізики, хімії - за підсумками виконання сертифікаційної роботи з навчальних предметів, зазначених у Переліку у пунктах 10 - 13 відповідно;

4. Установлювати за підсумками проходження у 2022 році зовнішнього оцінювання учасникам зовнішнього оцінювання (з урахуванням даних, зазначених в їхніх реєстраційних картках під час реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні) результати за шкалою 100 - 200 балів з:

1) української мови - за підсумками виконання:

сертифікаційної роботи з української мови для учасників зовнішнього оцінювання, які подолають поріг "склав/не склав";

завдань субтесту "Атестаційні завдання з української мови" для учасників зовнішнього оцінювання, які подолають поріг "склав/не склав" у межах цього субтесту;

2) української мови і літератури - за підсумками виконання сертифікаційної роботи з української мови і літератури для учасників зовнішнього оцінювання, які подолають поріг "склав/не склав";

3) навчальних предметів, зазначених у пунктах 4 - 13 Переліку, - за підсумками виконання всіх завдань відповідної сертифікаційної роботи для учасників зовнішнього оцінювання, які подолають поріг "склав/не склав".

5. Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти (Осмоловський А.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мандзій Л.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Сергій ШКАРЛЕТ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
05 травня 2021 року N 498

ПЕРЕЛІК
навчальних предметів, із яких у 2022 році проводиться зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

1. Українська мова.

2. Українська мова і література.

3. Математика (завдання рівня стандарту)*.

4. Математика.

5. Історія України.

6. Англійська мова.

7. Іспанська мова.

8. Німецька мова.

9. Французька мова.

10. Біологія.

11. Географія.

12. Фізика.

13. Хімія.

____________
* Зовнішнє незалежне оцінювання з математики (завдання рівня стандарту) здійснюється лише для проведення державної підсумкової атестації; результати зовнішнього незалежного оцінювання з математики (завдання рівня стандарту) за рейтинговою шкалою 100 - 200 балів не встановлюються.

 

Т. в. о. генерального директора
директорату дошкільної, шкільної,
позашкільної та інклюзивної освіти

Володимир БОЖИНСЬКИЙ

Генеральний директор директорату
фахової передвищої, вищої освіти

Олег ШАРОВ

 

 

 

 

 

 

 

MIHICTEPCTBO ОСВІТИ i HAУKИ УКРАЇНИ

 

пр. Перемоги, 10, м.Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96 Е - mail: mon@mon.gov.ua, код СДРПОУ 38621185

 

 

Керівникам закладів вищої освіти. Шановні колеги!

 

До Міністерства освіти i науки України надходять численні звернення від здобувачів повної загальної середньої освіти, які закінчують навчання у поточному   році та вивчали   у закладах освіти   навчальний   предмет

«Математика» на рівні стандарту (далі — здобувачі освіти) стосовно надання роз’яснень про вибір з-поміж навчальних предметів «Математика» i

«Математика (завдання рівня стандарту)» під час реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні (далі — зовнішнє оцінювання).

3 метою забезпечення надання Приймальними комісіями кваліфікованих консультацій щодо реєстрації здобувачів освіти для участі в зовнішньому оцінюванні з навчальних предметів «Математика» a6o «Математика (завдання рівня стандарту)» роз’яснюємо.

Під час реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні особи можуть вибирати із Переліку навчальних предметів, з яких у 2021 році проводиться зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти i науки України 09.07.2019 № 945, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.08.2019 за № 850/33821, навчальний предмет «Математика» a6o

«Математика (завдання рівня стандарту)». Вибір з-поміж цих навчальних предметів залежить від того, чи планує здобувач освіти вступати до закладу вищої освіти. Наголошуємо на тому, що зовнішнє оцінювання з математики (завдання рівня стандарту) здійснюється лише для проведення державної підсумкової атестації (результати зовнішнього оцінювання за рейтинговою шкалою 100—200 балів не встановлюються).

Якщо  здобувач освіти не планує використовувати результат зовнішнього оцінювання з математики для вступу до закладів вищої освіти — йому під час реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні у відповідному сервісі Українського центру оцінювання якості освіти потрібно поставити позначки:

«рівень стандарту» біля позиції «Зарахувати як оцінку за ДПА»;

«не отримувати» біля позиції «Результат за шкалою 100-200».

Такий здобувач освіти буде зареєстрований для проходження зовнішнього оцінювання з навчального предмета «Математика (завдання рівня стандарту)».

Якщо ж здобувач освіти планує використовувати результат зовнішнього оцінювання з математики для вступу до закладу вищої освіти, то під час реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні у відповідному сервісі Українського центру оцінювання якості освіти йому потрібно поставили позначки:

«рівень стандарту» біля позиції «Зарахувати як оцінку за ДПА»;

«отримати (вступ до 3BO)» біля позиції «Результат за шкалою 100-200».

Здобувач освіти, який зробив саме такі позначки, буде зареєстрований

для    проходження    зовнішнього    оцінювання    з    навчального          предмета

«Математика», сертифікаційна робота з якого міститиме завдання рівня стандарту i завдання профільного рівня.

Зазначимо, що за результатами реєстрації у реєстраційних картках здобувачів освіти, які:

  1. не планують використовувати результат зовнішнього оцінювання з математики для вступу, буде назначено у колонці:

«Навчальний предмет» — «Математика (завдання рівня стандарту)»;

«Встановлення результатів 1—12 балів (критеріальна)» — «встановлюється (рівень стандарту)»;

«Встановлення результатів 100—200 балів (рейтингова)» — «не встановлюється» (після виконання сертифікаційної роботи вони отримають лише оцінку за критеріальною шкалою 1—12 балів);

  1. планують використовувати результат зовнішнього оцінювання з математики для вступу, буде зазначено у колонці:

«Навчальний предмет» — «Математика»;

«Встановлення результатів 1—12 балів (критеріальна)» — «встановлюється (рівень стандарту)»;

«Встановлення   результатів    100—200    балів    (рейтингова)»    —

«встановлюється» (після виконання сертифікаційної роботи вони отримають два результати: за критеріальною шкалою 1—12 балів (за блок завдань рівня стандарту) i за рейтинговою шкалою 100—200 балів).

3 повагою

Заступник Міністра

з питань європейської інтеграції                                                                              Андрій Вітренко

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора